Už po druhý krát sa v polovici februára odovzdávali ocenenia najlepším športovcom Fiľakova za uplynulý rok 2012.

Na základe nominácií jednotlivých oddielov FTC a návrhov členov Komisie školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove sa udelili dve ocenenia jednotlivcom, menovite Mgr. Petrovi Kleinovi za úspechy v šachu a vedenie šachového oddielu (hrajú 1. Ligu) a Erikovi Urbančokovi, ako najlepšiemu futbalistovi FTC. Medzi jednotlivcov sa môže zaradiť aj nová kategória pre najlepšieho trénera, kde si ocenenie prevzal Róbert Tóth (Csirke) za kvalitnú prácu a dosiahnuté úspechy so staršími žiakmi - futbalistami FTC. Za najlepší kolektív bol zaslúžene vyhlásený celý kolkársky oddiel FTC, nakoľko majú dve družstvá v najvyšších slovenských súťažiach („A“-čko v extralige a „B“-čko v 1.lige Východ), ale aj za kvalitnú a svojpomocnú prácu na rekonštrukcii vlastnej kolkárne, od remeselných prác, pomocných prác až po upratovanie.

Kvalitu nových dráh už ocenili aj veľké slovenské a zahraničné družstvá. Na stretnutí s primátorom, jeho zástupcom, členmi komisie a prezidentom FTC vládla príjemná pohodová atmosféra.

K oceneným i tým, na ktorých sa tento rok neušlo, sa prihovára aj náš primátor: „Tieto ocenenia majú aj v takom malom meste veľký význam, lebo ich dostanú ľudia, ktorí vedia svoj voľný čas využívať tvorivo, účelne a zároveň tým reprezentujú aj naše mesto. Všetkým fiľakovským športovcom prajem aj v tomto roku, hlavne veľa zdravia, úspechov vo svojich športoch a aby ich obchádzali zranenia a problémy. Mesto bude naďalej podporovať v rámci svojich možností každý druh športu, kde sa k nemu pristupuje zodpovedne a seriózne.“

najlepsi sportovci mesta