Propozície turnaja v minifutbale o „Putovný pohár primátora mesta“ na rok 2013.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Usporiadateľ: Komisia školstva, mládeže a športu pri MZ vo Fiľakove

2. Termín: 25. mája 2013 /sobota/

3. Miesto: Športový areál FTC Fiľakovo na ul. Biskupickej

4. Organizačný štáb:

5. Štartujú:
a/ mužstvá z mesta Fiľakovo /hráčmi môžu byť obyvatelia mesta resp. zamestnaní vo Fiľakove, bývalý hráč alebo občan z Fiľakova/
b/ hráči, ktorí nie sú registrovaní futbalovým zväzom
c/ hráči, ktorí sú registrovaní, ale v roku 2013 dosiahnu vek 35 rokov /doklady na požiadanie predložiť/

6. Prihlášky: Odovzdať aj s vkladom 20,00 Eur v termíne 23.5.2013 /štvrtok/ p. Medeovej MsÚ Fiľakovo č. dverí 1

7. Podmienka účasti:
a/každé mužstvo je povinné zaplatiť vklad 20,00 Eur
b/ každé mužstvo sa preukáže súpiskou s počtom najviac 10 hráčov +1, vedúci mužstva - odovzdať 23 mája 2013 pred losovaním

8. Losovanie družstiev: sa koná 23. mája 2013 o 15.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ

II. Technické ustanovenia

1. Pravidlá turnaja: v skupinách sa zápasy hrajú na 2x10 min., semifinále: 2x12min., finále: 2x15 min.

2. Systém súťaže: Mužstvá budú rozlosované do skupín, kde sa hrá systémom „každý s každým“ v prípade rovnosti bodov bude rozhodovať:
a/ vzájomný zápas
b/ rozdiel skôre
c/ 3x6 metrové kopy a potom po 1 až do rozhodnutia

3. Časový rozpis:
Prezentácia - 8.00 hod.
Začiatok zápasov - 8.30 hod.
Vyhlásenie výsledkov - cca 14.30 hod.

III. Vyhodnotenie

Víťazné mužstvo získa „Putovný pohár primátora mesta“, prvé 3 mužstvá, najlepší strelec a brankár obdržia diplomy a trofeje.

JUDr. Jaromír Kaličiak
primátor mesta