Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Oznámenie protispoločenského konania funkcionárov a zamestnancov mesta Fiľakovo a ním zriadených organizácií

Závažnú protispoločenskú činnosť definuje tzv. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti).

Patria sem najmä trestné činy korupcie, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov či také trestné činy, za ktoré hrozí trest minimálne tri roky odňatia slobody.

Tiež sem patria aj správne delikty, za ktoré hrozí pokuta najmenej 50 000 eur (napríklad porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uvedenie na trh nebezpečnej látky v rozpore so zákonom atď.)

Spôsob podávania podnetov

 1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
 2. Písomný podnet anonymný alebo podpísaný sa podáva do schránky na chodbe Mestského úradu alebo do podateľne Mestského úradu, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.
 4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na E-mailovú adresu zodpovednej osoby: oznamenia@filakovo.sk vyplnením nižšie uvedeného formulára. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Formulár oznámenia protispoločenského konania

Oznamovateľ (nepovinné uviesť)


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Kontaktné údaje oznamovateľa (nepovinné uviesť)


Invalid Input
Nesprávny tvar emailovej adresy!

Adresa trvalého pobytu oznamovateľa (nepovinné uviesť)


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Obsah oznámenia


Chýbajúci obsah oznámenia!
Chyba: Potvrďte že nie ste robot.
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.