Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Oznámenie protispoločenského konania funkcionárov a zamestnancov mesta Fiľakovo a ním zriadených organizácií

Závažnú protispoločenskú činnosť definuje tzv. zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ( 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti).

Patria sem najmä trestné činy korupcie, poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy verejných činiteľov či také trestné činy, za ktoré hrozí trest minimálne tri roky odňatia slobody.

Tiež sem patria aj správne delikty, za ktoré hrozí pokuta najmenej 50 000 eur (napríklad porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, uvedenie na trh nebezpečnej látky v rozpore so zákonom atď.)

Spôsob podávania podnetov

 1. Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
 2. Písomný podnet anonymný alebo podpísaný sa podáva do schránky na chodbe Mestského úradu alebo do podateľne Mestského úradu, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
 3. Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.
 4. Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na E-mailovú adresu zodpovednej osoby: oznamenia@filakovo.sk vyplnením nižšie uvedeného formulára. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

Formulár oznámenia protispoločenského konania

Oznamovateľ


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Kontaktné údaje oznamovateľa


Invalid Input
Invalid Input

Adresa trvalého pobytu oznamovateľa


Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Obsah oznámenia


Invalid Input
Invalid Input
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok