21-bytový nájomný dom - Sputnik

12-bytový nájomný dom pre marginalizované komunity na Železničnej ulici

Ostatné mestské nájomné byty


Prevody nehnuteľného majetku mesta


Všeobecne záväzné nariadenia

VZN mesta Fiľakovo č. 7/2017 o spôsobe prideľovania nájomných bytov [PDF, 132 kB]

VZN Mesta Fiľakovo č. 9/2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo a spôsobe výpočtu nájomného [PDF, 73 kB]


Poradovník uchádzačov o mestský nájomný byt podľa dosiahnutých bodov k 28.01.2019 [PDF, 28 kB]