zoznam platný k 29.1.2019

Súpisné číslo Ulica, orientačné číslo Bytov v užívaní nájomcov Nájomcovia mestských bytov
1139 Bottova 2-4 3 B2/ Byt č. 2 - Henrieta Kunyová
B2/ Byt č. 6 - Árpád Botos
B4/ Byt č. 8 - Jozef Rácz
1140 Bottova 6-8 1 B8/ Byt č. 8 - Balážová Mária
1141 Bottova 10-12 1 Byt neobývaný vzhľadom na jeho technický stav
783 Mocsáryho 2-4 1 M2/ Byt č. 6 - Oľga Oláhová
784 Mocsáryho 6-10 1 M8/ Byt č. 12 - Gabriel Vereb
1714 Farská lúka 30-34 9 FL30/ Byt č. 2 - Alena Krnáčová
FL30/ Byt č. 3 - Zoltán Tóth
FL30/ Byt č. 4 - Magdaléna Kolenkášová
FL32/ Byt č. 30 - Peter Kovács
FL34/ Byt č. 34 - Jozef Tomi
FL34/ Byt č. 38 - Eugen Bari
FL34/ Byt č. 42 - Imrich Simon
FL34/ Byt č. 46 - Janetta Gubalová
FL34/ Byt č. 47 - Alexander Illés
1633 Farská lúka 78 1 JUDr. Ervin Csonka
1266 Biskupická 31 7 Byt č. 1 - Ján Jonáš
Byt č. 2 - Alžbeta Kojnoková
Byty č. 3 a 4 - Július Parady
Byt č. 5 - Irena Csíková
Byt č. 6 - Marek Paradi
Byt č. 7 - Gejza Bari
1143 Bottova 18 1 Edita Bogdanová
  SPOLU 25 bytov