Na zabezpečenie jednoduchého prístupu samosprávy k podnetom občanov zaviedlo modernú mobilnú aplikáciu City Monitor ako ďalšie mesto na juhu Slovenska Fiľakovo.

Táto aplikácia je bezplatná, stačí si ju stiahnuť do mobilov alebo sa prihlásiť prostredníctvom počítačov. Občania cez ňu môžu rýchlo a stručne posielať svojmu vedeniu mesta a organizáciám, spadajúcim pod jeho pôsobnosť konkrétne podnety na riešenie problémov, nahlasovať poruchy na území mesta, hlavne poškodenie cestných komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, prípadne dopravného značenia, nahlásiť miesto čiernej skládky, nebezpečný terén, dlhodobo odstavené nepojazdné vozidlá, zlé parkovanie a podobne. Cez aplikáciu majú ohlasovatelia možnosť odosielať fotografie, ktoré vystihujú daný podnet, s presnou lokalizáciou miesta a následne sledovať stav jeho riešenia. Určený pracovník bude všetky podnety pravidelne sledovať a prideľovať kompetentným zložkám.

city monitor

Ako sa vyjadril primátor Fiľakova Attila Agócs, využívanie tejto služby má zlepšiť kontakt s občanmi, priniesť interaktívnu komunikáciu a promptne zabezpečiť veci, ktoré sú akútne a rýchlo riešiteľné. Nesmierne dôležité je vždy pamätať na to, že nie všetko sa dá vyriešiť okamžite a na 100 percent, základom však je o problémoch vedieť.

získajte z Google play

stiahnuť na App Store