Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Úradné hodiny

Mestský úrad
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum - Pokladňa
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Matričný úrad
Po.-St.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7.30-11.30

Pri príležitosti osláv Dní mesta Fiľakovo a 34. Palóckych dní v auguste 2024 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čestné občianstvo (udeľuje sa osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi),

Cena mesta (udeľuje sa za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí; osobám za zásluhy pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov),

Cena primátora mesta (udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta).

Návrhy na udelenie týchto cien môžu predložiť organizácie alebo občania písomne - poštou na adresu MsÚ, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením do podateľne mestského úradu ( Biskupická č.4) spolu s odôvodnením na udelenie príslušného ocenenia (POZOR! - bez neho návrh akceptovaný nebude!) v termíne najneskôr do 19. júna 2024. Na základe predložených návrhov mestské zastupiteľstvo v prípade ceny mesta a čestného občianstva rozhodne o ich udelení. O udelení ceny primátora rozhodne primátor mesta.

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.