Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Vážení obyvatelia, podnikatelia a zamestnávatelia, mimovládne organizácie. Dostáva sa vám do rúk anonymný dotazník, ktorého vyplnením prispejete ku kvalitnému spracovaniu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR), ktorým sa bude riadiť rozvoj mesta v rokoch 2022 - 2030.

Samospráva Fiľakova sa rozhodla vypracovať nový rozvojový program mesta s názvom „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2023 – 2030“.  Hlavnými dôvodmi sú, že:

 1. mestu sa podarilo naplniť platný „Program rozvoja mesta Fiľakovo na roky 2015 - 2023“ až na 97%.
 2. je potrebné identifikovať nové priority a strategické ciele mesta, zmeniť jeho vízie v súlade s národnými prioritami v „Národnej stratégii regionálneho rozvoja - Slovensko 2030“ a špecifickými cieľmi Programu Slovensko.

Dotazníkový prieskum prebieha do konca júla 2022. Dotazník/-y je možné anonymne vyplniť online na stránke www.filakovo.sk. V tlačenej forme je ďalej dostupný v Klientskom centre mestského úradu vo Fiľakove a v Novohradskom turisticko-informačnom centre na Podhradskej ulici vo Fiľakove. Vyplnený dotazník môžete odovzdať do schránky pri vchode do budovy Mestského úradu Fiľakovo alebo do schránky v Novohradskom turisticko-informačnom centre, príp. poštou na adresu: Mestský úrad, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

 1. Dotazník pre obyvateľov
 2. Dotazník pre podnikateľov a zamestnávateľov v obci
 3. Dotazník pre mimovládne organizácie
Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.