Menu
 • NKP Fiľakovský hrad

  NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

 • Budova Vigadó

  Budova Vigadó (Foto: G. Illés)

 • Kaštieľ Berchtoldovcov

  Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)

 • Mestský park

  Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)

 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor

  NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)

 • Novohradské turisticko-informačné centrum

  Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)

 • Mestský úrad

  Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Príspevok   sa poskytuje do 30. júna, a to vo výške 7 eur/noc za odídenca staršieho ako 15 rokov a 3,50 eur/noc za odídenca – dieťa do 15 rokov. K výplate príspevku prenajímateľovi (v hotovosti alebo na účet) dôjde až po tom, ako obec dostane finančné prostriedky od ministerstva vnútra.

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia a sú vlastníkmi danej nehnuteľnosti na liste vlastníctva:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (nepodnikateľské subjekty)
 • obce a vyššie územné celky.

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom so štatútom dočasného útočiska. Odporúčame vyhotoviť 3 rovnopisy zmluvy (1 ostáva poskytovateľovi, 1 odídencovi a 1 sa odovzdá obci).

Postup pre uplatnenie príspevku:

 • prenajímateľ predloží obci zmluvu o poskytnutí ubytovania spolu s čestným prehlásením. Predloží tiež doklad o tolerovanom pobyte (štatút „odídenec“) ubytovaných osôb. Tieto doklady predkladá len pri prvom nahlásení osôb.
 • Každý mesiac počas poskytovania ubytovania odídencom, prenajímateľ do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca odovzdá obci výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.;
 • obec zosumarizuje výkazy od všetkých prenajímateľov a pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.
 • Odídenec má povinnosť raz mesačne nahlásiť obci, že mu oprávnená osoba stále poskytuje ubytovanie (prvýkrát v mesiaci apríl)

Vzory všetkých zmlúv a výkazov sú dostupné na stránke minv.sk alebo na filakovo.sk - Dokumenty na stiahnutie [ZIP, 1 MB]

Používame malé dátové súbory tzv. cookies
Webová stránka www.filakovo.sk používa cookies na spracúvanie a ukladanie údajov za účelom riadneho fungovania tejto webstránky. Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na jednotlivé tlačidlá. V prípade odmietnutia bude táto webová stránka spracovávať iba nevyhnutné cookies, ktoré slúžia na zabezpečenie riadnej funkcionality webstránky.