Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR začala na Slovensku so Zisťovaním o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021.

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností v eurozóne. Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybraných 473 samospráv, medzi nimi aj Fiľakovo. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900 domácností.

Zisťovanie bude prebiehať od júla do októbra. V tomto období navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde budú uvedené pre prípadné overenie aj kontakty na opytovateľa a príslušného vedúceho. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre nekomerčné štatistické a vedecké analýzy. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mIčanlivosťou o všetkých údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 048/4323 287.