Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 1.4. do 31.10.2021

Informačný materiál [PDF, 388 kB]

Informačný materiál - ľahko čitateľná verzia [PDF, 3 MB]

Video pre nepočujúcich: