Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy na hudobný a výtvarný odbor, na šk. r. 2021/2022 sa budú konať 20. mája a 23. júna 2021 v budove školy na Záhradníckej 2a, Fiľakovo od 13,00 do 17,00 hodiny.

Ak tieto termíny rodičom nevyhovujú, môžu si dohodnúť aj iný na kontaktoch uvedených na našom webe: www.zusfilakovo.sk alebo osobne.

Podrobnosti viď na plagáte.

Prijímacie skúšky do ZUŠ