Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

V meste Fiľakovo bola na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa škôl prerušená prevádzka materských a základných škôl, vrátane základnej umeleckej školy, na obdobie vianočných prázdnin, t.j. od 21.12.2020 do 8.1.2021. Na základe posúdenia aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá vykazuje zhoršujúcu sa tendenciu, ministerstvo školstva zverejnilo dňa 4.1.2021 plán návratu žiakov do škôl, ktorým sa posúva otváranie škôl.

V zmysle uvedeného plánu ministerstva a hlavne v záujme zabezpečenia čo najbezpečnejších podmienok návratu detí do škôl, sa samospráva mesta Fiľakovo po konzultácii s príslušným orgánom rozhodla otvárať jednotlivé typy škôl nasledovne:

1. Dve materské školy -  obnovia prevádzku od 11.1.2021, ale len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, ktorých činnosť je pre fungovanie štátu či chod mesta nevyhnutná, a pre deti rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania. Ostatných rodičov žiadame, aby v záujme zachovania zdravia svojich detí počkali do 18.1.2021, kedy sa plánujú otvoriť materské školy pre všetky deti.

2. Štyri základné školy - Ako prví by sa mali do lavíc vrátiť žiaci prvého stupňa, a to 18.1.2021. Dňa 18.1.2021 sa začne školské vyučovanie v skupinách 1+5 aj pre tých žiakov druhého stupňa, ktorí nemajú doma vytvorené podmienky pre vzdelávanie na diaľku.
O fungovaní školských klubov detí a školských jedální budú informovať riaditelia základných škôl.

Na druhom stupni základnej školy sa začne vyučovanie pre všetkých žiakov v škole dňa 25.1.2021.

3. Základná umelecká škola - obnoví prevádzku od 25.1.2021.

Zamestnanci všetkých škôl, resp. žiaci jednotlivých škôl a ich rodičia, sú povinní podľa plánu návratu žiakov vydaného ministerstvom, sa pred nástupom do škôl dať pretestovať alebo predložiť lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19 (Vzor je uvedený v prílohe k vyhláške ÚVZ SR č. 43/2020). Za dodržanie uvedených pravidiel sú zodpovední riaditelia jednotlivých škôl, ktorí zároveň oznámia dotknutým osobám konkrétny termín testovania.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok