Na základe rozhodnutia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sa od dnes (11.03.2020) až do odvolania rušia všetky aktivačné činnosti. Pre Fiľakovo to znamená, že od dnešného dňa mesto nebude mať k dispozícii desiatky aktivačných pracovníkov, ktorí doposiaľ zabezpečovali verejný poriadok a čistotu v meste.

Pracovníci VPS sú pripravení udržiavať, v rámci svojich možností, poriadok, od zajtra bude v prevádzke aj multifunkčné zametacie vozidlo, na ktorom sa na tento účel operatívne vymenil zimný set na letný. Zároveň však apelujeme na obyvateľov mesta, aby v čase tohto stavu boli súčinní a pomáhali pri udržiavaní verejného poriadku - udržiavaním čistoty pred svojimi rodinnými domami a bytovkami, ale aj dohliadaním na poriadok v centre mesta. Aby sme spoločne preklenuli túto výnimočnú situáciu, napomeňme ľudí, pri ktorých sme svedkami, že robia neporiadok, nahlásme prípadné čierne skládky mestskej polícii a ak môžeme, pomôžme aj osobne. Ďakujeme.