Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Klientske centrum MsÚ
Pondelok - Piatok:
7.30 - 13.30

Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 047/43 819 26 prijme do pracovného pomeru na celý úväzok účtovníčku, referentku pre personalistiku a mzdy a administratívnu zamestnankyňu v spojenej pracovnej pozícii.

Typ zmluvy: Pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú: 1 rok, po jej ukončení je možné pracovný pomer predĺžiť na dobu neurčitú.

Úväzok: celý.

Kvalifikačné predpoklady: príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou, ekonomické so zameraním na účtovníctvo, personalistiku.

Ďalšie kritériá: znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť účtovníctva, znalosť slovenského jazyka slovom aj písmom, práca s PC (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, práca s internetom, práca s účtovníckym programom (napr. KORWIN).
Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu.
Pracovná pozícia vhodná aj pre invalidov a osoby so ZŤP.
Ovládanie maďarčiny slovom a písmom je výhodou. Prax v školstve je výhodou.

Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, empatia, komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme, záujem priebežne sa vzdelávať.
Uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.1.2020

Miesto výkonu práce: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo

Platové zaradenie: tarifná tabuľková mzda podľa zákona aj v závislosti od dĺžky praxe a dosiahnutého vzdelania.

Požadované doklady (prosíme poslať poštou):
- žiadosť o prijatie do zamestnania - bezpodmienečne uviesť číslo telefónu, platný e-mail a poštovú adresu
- overená kópia dokladu (dokladov) o dosiahnutom vzdelaní
- doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť, resp. prax
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov (formulár na stiahnutie na stránke www.zusfilakovo.sk  sekcia Voľné pracovné miesta)
Zamestnávateľ si vyhradzuje právo neprijať nikoho na voľnú pozíciu, resp. na pracovný pohovor zavolať písomne, mailom alebo telefonicky uchádzačov, ktorí prešli predbežným výberom na základe písomných žiadostí.

Rámcová náplň práce:
Samostatné vedenie kompletného účtovníctva školy a úkony s ním spojené, kontrola, inventarizácia, rozpočtovanie. Tvorba a účtovanie interných dokladov, spracovanie a zodpovednosť za mesačné a ročné účtovné závierky, kontrola náležitosti daňových dokladov. Evidencia faktúr, vedenie registratúry, pokladne, spracovanie evidencie prac. času, styk s bankou, s poštou, s úradmi a s rodičmi. Vytváranie požadovaných analýz. Personalistika a mzdy - kompletne aj s výkazmi, evidencia personálnych a mzdových údajov, výpočet miezd, výstupy a pod. Komunikácia s inštitúciami a jednotlivcami. Administratívne práce súvisiace so zamestnancami a žiakmi a finančnými úkonmi podľa pokynov. Pravidelné sledovanie legislatívnych zmien. Spracovanie štatistických výkazov a analýz týkajúcich sa danej oblasti. Zodpovedanie za archivovanie a dodržiavanie ochrany osobných údajov.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok