Menu
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
 • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
 • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
 • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
 • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
 • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
 • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Z príležitosti osláv Dní mesta a Palóckych dní v auguste 2019 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

 • čestné občianstvo,
 • cenu mesta,
 • a cenu primátora mesta.

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Cena mesta sa udeľuje za:

 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,
 • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
 • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

Návrhy na udelenie cien treba predložiť písomne a to poštou na adresu MsÚ, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, alebo osobným doručením do podateľne Mestského úradu spolu s odôvodnením (Cena mesta min. rozsah odôvodnenia formát A5 a pri cene primátora min. 4 vety) na udelenie príslušného ocenenia v termíne do 19. júna 2019. Na základe predložených návrhov mestské zastupiteľstvo (dňa 20. júna 2019) v prípade ceny mesta a čestného občianstva rozhodne o ich udelení. O udelení ceny primátora rozhodne primátor mesta.

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok