Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Kameňolom Mačacia

Turistické značenie:

Po návšteve kameňolomu Mačacia môžete pokračovať po zelenej turistickej značke ku NKP Hrad Šomoška.

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
1a
(1a) smerovník pri
odbočke na žltú
turistickú trasu
1b
(1b) drevené schody
smerom na
kameňolom Mačacia
2a
(2a) smerovník
pred kameňolomom
Mačacia
2b
(2b) chodník po žltej
turist. trase smerom
na hrad Šomoška
2c
(2c) informačná tabuľa
pri bývalej baníckej
osade
2d
(2d) kameňolom
Mačacia, bývalá
banícka osada
2e
(2e)
vyhliadková
veža
2f
(2f) výhľad na hrad
Šomoška, v pozadí
hrad Salgó
3a
(3a) vetrom naviate
jemnozrnné pieskovce
pod lávovým pokrovom
3b
(3b) vetrom naviate
jemnozrnné pieskovce
pod lávovým pokrovom
4a
(4a)
ukážka spracovania
obrubníkov z čadiča
4b
(4b)
náučné panely v
kameňolome Mačacia
5a
(5a) stĺpovitá
odlučnosť čadiča v
kameňolome Mačacia
5b
(5b)
stena opusteného
kameňolomu
5c
(5c)
stena opusteného
kameňolomu
5d
(5d)
doskovitá odlučnosť
čadiča
6a
(6a) informačná tabuľa
pri prameni
6b
(6b)
prameň
7
(7) budova bývalej
colnice
8a
(8a) kamenné more,
v pozadí vrch Šiator
8b
(8b)
kamenný vodopád
8c
(8c)
Hrad Šomoška
8d
(8d)
Hrad Šomoška