Pešia turistická trasa:

I. úsek: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška

II. úsek: Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška (parkovisko na maďarskej strane) -› Náhorná plošina Medves -› Obec Salgóbánya -› Hrad Salgó -› Čadičové bralo Boszorkánykő -› Salgótarján, miestna časť Eresztvény -› Salgótarján, miestna časť Somoskő -› Somoskőújfalu (železničná stanica) -› Šiatorská Bukovinka (autobusová zastávka pri štátnej hranici)

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
1a
(1a)
NKP Hrad Šomoška
1b
(1b)
NKP Hrad Šomoška
2a
(2a)
Somoskő
2b
(2b)
Petőfiho chalúpka
3
(3) v pozadí
NKP Hrad Šomoška
4
(4a)
Náhorná plošina Medves
5a
(5a)
Náhorná plošina Medves
5b
(5b)
Náhorná plošina Medves
6
(6) Náhorná plošina
Medves - rázcestie
7
(7) Salgótarján
miestna časť Salgóbánya
8a
(8a)
Horáreň - Salgóbánya
8b
(8b)
interiér horárne
9a
(9a) Čadičové
bralo Boszorkánykő
9b
(9b) Čadičové
bralo Boszorkánykő
9c
(9c) Čadičové
bralo Boszorkánykő
10
(10)
Hrad Salgó
11
(11)
pohľad do starej bučiny
12
(12)
vtáčí park - Eresztvény
rastlinstvo
kozák osikový
(Leccinum aurantiacum)
rastlinstvo
bedľa
(Macrolepiota sp.)