Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Šiatorská Bukovinka -› Kameňolom Mačacia -› Národná prírodná rezervácia Šomoška (Národná kultúrna pamiatka Hrad Šomoška) -› Šiatorská Bukovinka

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Šiatorská Bukovinka

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)

1a
(1a) vstupný areál
do NPR Šomoška
1c
(1b) smerové
značenie - rázcestie
2a
(2a) smerovník
pri kameňolome Mačacia
1b
(2b)
kameňolom Mačacia
1d
(2c)
kameňolom Mačacia
2c
(2d) NKP Hrad Šomoška,
v pozadí hrad Salgó
2b
(3a)
vystavený vagón
2d
(3b)
prameň
2e
(3c)
prameň
3a
(4a) Petőfiho chalúpka (HU),
v pozadí NKP Hrad Šomoška
3b
(4b)
NKP Hrad Šomoška
3e
(4c)
kamenný vodopád
3c
(4d)
kamenné more
3d
(4e)
kamenné more
3f
(4f)
informačné panely
3g
(5a)
prameň Krúdy
3h
(5b)
malý rybník
3i
divozel
(Verbascum sp.)