Pešia turistická trasa: Fiľakovo -› Hajnáčka, železničná stanica -› Národná prírodná rezervácia Pohanský hrad -› Sedlo Garád -› Sedlo pod Monicou -› Obručná -› Kameňolom Mačacia -› Šiatorská Bukovinka

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Ďalšie atraktivity:

Dopravné spoje:

Fiľakovo - Hajnáčka žel. stanica

Šiatorská Bukovinka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
obrázok 1
(1)
Hajnáčka, žel. stanica
obrázok 2
(2)
pohľad na obec Šurice
obrázok 3a
(3a) teplomilné travinné
porasty pri PP Soví hrad
obrázok 3b
(3b) v pozadí hrebeň
masívu Monice
obrázok 4
(4) okraj
dubovo-cerového lesa
obrázok 5
(5)
NPR Pohanský hrad
obrázok 6a
(6a)
NPR Pohanský hrad

obrázok 6b
(6b)
NPR Pohanský hrad

obrázok 6c
(6c)
NPR Pohanský hrad
obrázok 7a
(7a) bukové kvetnaté lesy
v NPR Pohanský hrad
obrázok 7b
(7b) bukové kvetnaté lesy a
lipovo-javorové sutinové lesy
obrázok 8
(8) turistická tabula
pri sedle Garád
obrázok 9a
(9a)
kameňolom Mačacia
obrázok 9b
(9b)
kameňolom Mačacia