Pešia turistická trasa: Fiľakovo (železničná stanica) -› Belina -› Malobelinská hora -› Sedlo pod Monicou -› Šurice, Prírodná pamiatka Soví hrad -› Hajnáčka (železničná stanica)

Turistické značenie:

Mapa trasy:

mapa trasy

Stupeň ochrany:

Služby:

Dopravné spoje: Hajnáčka - Fiľakovo

Fotogaléria

(číslovanie obrázkov zodpovedá číslovaniu na mape)
obrázok 1
(1)
Fiľakovo, žel. stanica
obrázok 2
(2)
Belina
obrázok 3a
(3a) pieskovcový odkryv
pri cintoríne, Belina
obrázok 3b
(3b) pieskovcový odkryv
pri cintoríne, Belina
obrázok 4a
(4a) rázcestie,
kameňolom Čamovce
obrázok 4b
(4b)
mladý bukový les
obrázok 5
(5) informačné značenie
pri PP Belinské skaly
obrázok 6
(6)
PP Belinské skaly
obrázok 7a
(7a)
výhliadka
obrázok 7b
(7b)
výhliadka
obrázok 7c
(7c)
výhliadka
obrázok 8
(8)
zárez cesty v pieskovci
obrázok 9a
(9a) kosná lúka v doline
Čamovského potoka
obrázok 9b
(9b)
PP Soví hrad
obrázok 10
(10)
Šurice
obrázok 11
(11)
Hajnáčka, žel. stanica

Rastliny a živočíchy

flóra a fauna
skalničník
(Sempervivum sp.)
flóra a fauna
rozchodníkovec najväčší
(Hylotelephium maximum)
flóra a fauna
veronikovec
(Pseudolysimachion sp.)
flóra a fauna
kukučka vencová
(Lychnis coronaria)
flóra a fauna
dubovo-hrabový les
flóra a fauna
skokan štíhly
(Rana dalmatina)
flóra a fauna
hnojník
(Coprinus sp.)
flóra a fauna
zanoväť
(Cytisus sp.)