Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizuje vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 14.10.2017 na trase Nová Bašta - Medvedia výšina - náučný chodník Šomoška - Šiatorská Bukovinka.

Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 12.10.2017.