Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád, Novohradské turisticko-informačné centrum a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. Vás srdečne pozývajú na vedenú pešiu túru, ktorá sa namiesto pôvodného dátumu 3. júna 2017, uskutoční 24. júna 2017 (v sobotu) na plánovanej trase Salgótarján - Andezitové stĺpy v obci Bér - Szentkút.

Miesto odchodu a príchodu autobusom je Námestie slobody vo Fiľakove. Čas odchodu je o 8:30 hodine. Bližšie informácie dostanete v Novohradskom turisticko-informačnom centre, alebo v kancelárii Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád  na Podhradskej ulici 14 vo Fiľakove. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 22. júna 2017!

Vedená pešia túra