Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum vo Fiľakove Vás srdečne pozývajú na ďalšiu vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 27. mája 2017 (v sobotu) na trase Večelkov - Údolie rieky Lőrince - Studňa Mária - Nová/Stará Bašta (zbierka V. Ladóczkiho, ukážka letu teplovzdušným balónom).

Miesto odchodu a príchodu autobusom je Námestie slobody vo Fiľakove. Čas odchodu je o 8:30 hodine. Bližšie informácie dostanete v Novohradskom turisticko-informačnom centre, alebo v kancelárii Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád  na Podhradskej ulici 14 vo Fiľakove, resp. na webovej stránke mesta a Hradného múzea. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 25. mája 2017!