Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád organizuje v dňoch 4. - 8. augusta 2014 denný tábor pre deti základných škôl, denne od 9.00 do 16.00 hodiny v areáli NTIC vo Fiľakove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25.7.2014, kontaktné informácie a podrobnosti tábora sú uvedené na plagáte.

Letný tábor