Pri príležitosti Týždňa európskych geoparkov pozývame záujemcov na vedenú pešiu túru zameranú na spoznávanie vtáčieho spevu (všetky informácie nájdete na plagáte podujatia). Maximálny počet účastníkov je 45.