Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 13. októbra 2018 na trase Tachtianska diatréma - Veľká pivnica - Potok Gortva - Arintó - Vodná nádrž Tachty - Rozhľadňa Tomášovský vrch - Obec Tachty. Túru vedie Alexander Ádám a Roland Kovács.

Účasť je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 11. októbra 2018.