Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 26. mája 2018 (v sobotu) na trase Konrádovce - Hodejov - Hajnáčka.

Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 23. mája 2018. Túra sa uskutoční v rámci Týždňa európskych geoparkov.