Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 24. marca 2018 na trase Karanč - bralo Pécs-kő v Salgótarjáne. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 21. marca 2018.