Z. p. o. Geopark Novohrad-Nógrád a Novohradské turisticko-informačné centrum organizujú vedenú pešiu túru, ktorá sa uskutoční 2. decembra 2017 na trase Veľké Dravce - Veľký Bučeň - Malý Bučeň - „Fiľakovské skaly“ - Kohútí vrch - Fiľakovo. Účasť na túre je potrebné vopred nahlásiť najneskôr do 30.11.2017.

Vedená pešia túra