Pri príležitosti Svetového dňa turizmu Vás KST z TJ Javor Lučenec, ŠOP SR, Správa CHKO Cerová vrchovina, mesto Fiľakovo, Novohrad-Nógrád Geopark a Novohradské turisticko-informačné centrum Vás pozývajú na celodenné turistické podujatie s názvom 42. ročník prechodu Cerovou vrchovinou, dňa 14.10.2017 (v sobotu).