Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove pri príležitosti Dňa detí pozýva deti a ich rodičov na divadielkovanie, ktoré sa uskutoční dňa 5. júna na hradnom nádvorí vo Fiľakove.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov bude tohtoročný Mestský deň detí netradičný vo viacerých ohľadoch. Epidemiologické predpisy neumožňujú, aby sa podujatie konalo na tradičnom mieste v mestskom parku. Kultúrne podujatia sú povolené len v uzavretých priestoroch, do ktorých môžu organizátori vpustiť len maximálny počet návštevníkov, ktorý je v súčasnosti povolený. Predpisy tiež stanovujú, že diváci musia počas predstavenia sedieť na hľadisku, pričom účinkujúci nesmú prísť do priameho kontaktu s publikom. To znamená, že sme museli upustiť od sprievodných programov, ktoré robili predchádzajúcich rokoch Mestský deň detí takým pestrým. Do tohtoročného programu nemohli byť zaradené remeselnícke aktivity, zručnostné a športové hry, jarmoky a iné atrakcie.

Organizátori sa rozhodli, že napriek obmedzujúcim opatreniam deti nezostanú bez programu na deň detí, tak im pripravili rozprávkové vystúpenia, ktoré predvedú divadlá z Fiľakova, Hriňovej a z Maďarska. V rámci diviadielkovania budú predstavenia v slovenskom a maďarskom jazyku: bábkové divadlo a hudobno-rozprávkové predstavenie.

Program sa začne o 10.30 hod. predstavením bábkového divadla Divadlo z domčeka. Poslaním tímu je vyčariť úsmev nielen na tvárach detí, ale aj ich rodičov. S tradičnými bábkami zahrajú príbeh Ako sa Gašpar takmer kráľom stal.

Od 11.15 hod. vystúpi bábkové divadlo MeseFigurák, ktoré pracuje pri MsKS a Základnej organizácii Csemadoku vo Fiľakove. Andrea Bódi a Viktória Gyetvaiová používajú svoj obvyklý humor a kreativitu pri spracovaní rozprávok, kým každodenné náradia premenia na javiskové rekvizity.

V záverečnom programe divadielkovania o 12.00 hod. vystúpi Paramisi Társulat. Predvedú maďarskú ľudovú rozprávku Strom siahajúci do neba vo veselej hudobnej úprave.

Vstup je voľný, ale sa treba vopred zaregistrovať na https://forms.gle/AQGGnicvVH7BxULw9. Vstup a pobyt v mieste podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napr. rúško, respirátor) v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZ.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v budove MsKS.

Realizáciu podujatia finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Mestský deň detí - Plagát