Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo odštartovalo vo februári tohto roku druhý ročník série podujatí pod názvom Hudobné ročné obdobia. Cieľom tejto série je, aby klasickú hudbu priblížila záujemcom vo forme komorných koncertov.

Koncerty vážnej hudby sa organizujú v každom ročnom období, spravidla ako samostatné podujatie, s výnimkou jedného koncertu, ktorý MsKS plánovalo zrealizovať v rámci letného festivalu, aby si hodnoty tohto žánru mohli vychutnať aj tí, ktorí koncertné sály pravidelne nenavštevujú. Zimný koncert progamu Hudobné ročné obdobia s účasťou flautistky Tünde Jakab a klaviristu Petra Valentoviča sa ešte uskutočniť mohol, koncerty plánované na jar a leto však žiaľ museli byť zrušené kvôli pandémie koronavírusu. Tohtoročný posledný koncert, ktorého hosťami budú huslista Bence Fazekaš a klavirista Vladimír Plachetka, sa k publiku dostane prostredníctvom videozáznamu (nahratého koncom novembra v bábkovej sále MsKS) ako vianočné prekvapenie vysielané televíziou LocAll cez sviatky, každý deň od 24. do 30. decembra, a v tom istom čase bude dostupné aj na facebookovej stránke MsKS vo Fiľakove. Video sa vyrobilo v produkcii štúdia C.A.W.

Huslista Bence Fazekaš navštevoval Konzervatórium v Košiciach, kde študoval hru na husliach, na klavíri a taktiež komornú hru. Súčasne sa zúčastňoval mnohých majstrovských kurzov virtuózov, ako Alexander Shonert, Igor Karško, Tamás Vásáry, Mária Zs. Szabó, János Balázs. V roku 2011 bol členom Svetového mládežníckeho orchestra Zoltána Kodálya, v roku 2013 na Súťaži študentov slovenských konzervatórií získal 1. miesto, a v roku 2014 bol koncertným majstrom Orchestra Konzervatória v Košiciach. Počas nasledujúcich dvoch rokov bol členom Štátnej filharmónie Košice, a Orchestra Opery Štátneho divadla Košice. V roku 2015 ho prijali na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, kde bol študentom Alexandra Jablokova, potom v magisterskom štúdiu pokračoval na Fakulte múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde svoj diplom získal v triede Milana Paľa. Popri štúdiu vystupoval na početných koncertoch ako sólista, komorný hráč aj ako orchestrálny hráč. V súčasnosti je zástupcom koncertného majstra Orchestra Opery Štátneho divadla Košice, pôsobí ako vedúci orchestra a korepetítor na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach.

Klavirista Vladimír Plachetka študoval na Konzervatóriu Timonová 2 v Košiciach. Po absolutóriu  ďalej pokračoval na Fakulte múzických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici pod vedením prof. Mgr. art. Zuzany Niederdorfer, ArtD. a doc. MgA. Jany Škvarkovej, ArtD. Zúčastnil sa niekoľkých klavírnych kurzov u popredných interpretov  a taktiež  medzinárodného festivalu klavírneho umenia „Forum per tasti“, kde na 3. národnej klavírnej súťaži Musica Slovacca získal čestné uznanie. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach a na ZUŠ Bernolákova. Okrem toho je členom viacerých hudobných zoskupení a je aktívnym členom aj Delicates Triu.

Na snímke z koncertu dvoch umelcov zaznie popri iných autorov aj výber zo skladieb Beethovena, Chopina, Saraste a Kreislera.

Séria podujatí pokračuje ďalej, organizátori chcú ponúknuť umelecké zážitky milovníkom klasickej hudby aj v roku 2021, pokiaľ to pandemická situácia dovolí. Hosťami predošlej sezóny boli Beliczay Quartet (sláčikové kvarteto), Jordana Palovičová (klavír) a Ivan Palovič (viola), Štefan Szabó (gitara) a Ján Fiala (vibrafón), a nakoniec Štefan Reiter a Reiter István (husľové duo).

Sériu podujatí Hudobné ročné obdobia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.