11-ho júla sa uskutoční vo Fiľakove tohtoročné prvé letné podujatie na vonkajšom priestranstve pod názvom LESNÁ HUDBA, ktoré sa zrealizuje v mestskom parku.

Pod korunami stromov v rámci koncertu klasickej hudby sa milovníci hudby môžu tešiť hre Mihálya Demeniva (akordeón) a Árona Tálasa (klavír), vystúpi gitarista Péter Balog a čelista Benedek Balog, ďalej miestny Mužský spevácky zbor Pro Kultúra. V rámci folklórneho programu sa predstaví Spevácka skupina Foncsik, ľudová hudba File Banda a speváčky Detského folklórneho súboru Jánošík. Záverečný koncert dňa odohrá formácia Tárkány Trio.

Cieľom podujatia Lesná hudba je spájať klasické a ľudové umelecké hodnoty s potrebou ochrany prírody. Okrem spomenutých programov návštevníkov čakajú aj remeselnícke dielne v spolupráci s tvorivými dielňami Motolla a Bábika, malý jarmok s prezentovaním miestnych výrobkov, vedená prechádzka v mestskom parku spojená s odborným výkladom ekológa Csabu Balázsa a lesného inžiniera Lajosa Szabóa, archeologická prednáška na fiľakovskom hrade v podaní archeologičky Bianky Vozárovej a pre najmenších predstavenia Bábkového divadla MeseFigurák a rôzne rozprávky v podaní rozprávkárky Szende Csernik. Záujemcovia sa môžu oboznámiť aj s činnosťou a službami Novohrad-Nógrád Geoparku a Novohradského turistického informačného centra vo Fiľakove a tiež aj s produktami s udelenou značkou Regionálny produkt Novohrad.

Podujatie vo Fiľakove je len jedným z 9-ich stanovíšť série podujatí pod názvom Lesná hudba – Umelecké dni v Mátre. Deväťdňové cezhraničné podujatie sa realizuje v termíne 4.–12. 7. 2020 na ôsmich miestach v Maďarsku a na jednom na Slovensku. Maďarskí partneri podujatie realizujú od roku 2004, Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove sa k programu pripojilo v roku 2016.

Organizátorom podujatia Lesná hudba - Umelecké dni v Matre je Nadácia Lesná hudba (MR), spoluorganizátorom fiľakovského podujatia je Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, partnermi sú Hradné múzeum vo Fiľakove, Verejnoprospešné služby a Novohrad–Nógrád Geopark.

Andrea Illés Kósik,
riaditeľka MsKS