Občianske združenie Priatelia histórie Novohradu vydalo koncom roka 2019 v poradí už piaty Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Zakladateľom združenia, ktoré každoročne usporadúva odborné stretnutia, je znalec miestnej histórie, spoluautor niekoľkých regionálnych publikácií a bloger Mišo Šesták.

Miestom podujatí bývala novohradská obec Hradište, ale jeho posledný ročník sa z kapacitných dôvodov uskutočnil v Lučenci. V réžii OZ sa uskutočňujú rôzne aktivity, zamerané na zmapovanie, zviditeľnenie a popularizáciu bohatej histórie Novohradu. Jedným z výsledkov jeho činnosti sú popri ďalších publikáciách hlavne  zborníky, v ktorých editor sústreďuje štúdie a príspevky odborníkov z oblasti histórie, archeológie, etnografie, dejín umenia, ľudových zvykov a tradícií, osídlenia, cirkvi, priemyslu a iných tematických oblastí.  

Zborník z piateho ročníka tohto stretnutia bude širokej verejnosti prezentovaný počas besied uskutočnených v mestách a obciach Novohradu a blízkeho okolia. Vo Fiľakove ho predstaví jeho editor, Mišo Šesták, dňa 30. januára 2020, o 17:00 hodine v Mestskej knižnici. Prezentáciu bude sprevádzať prednáška Márie Adamovej s názvom „Lučenec v plameňoch strachu a hrôzy“, tematicky sa viažuca k jej knihe s rovnomenným názvom, ako aj prednáška Gábora Illésa o fiľakovských rómskych hudobníkoch a kapelách. Publikácia vyšla s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, a bude bezplatne distribuovaná predovšetkým na týchto besedách. Organizátori srdečne očakávajú všetkých milovníkov regionálnej histórie.