Milovníci ľudových piesní sa 19. októbra môžu zúčastniť odborného seminára spojeného s kultúrnym programom v priestoroch Mestského kultúrne strediska. Podujatie prináša do Fiľakova Spolok hudobného folklóru (SHF) z Bratislavy.

Seminár o ľudovej piesni SHF usporadúva ako odborné muzikologické podujatie od roku 2003. Spolok pri realizácii svojich zámerov, cieľov i konkrétnych úloh stavia svoju pôsobnosť na systematickom dlhodobom zameriavaní si mapovať jednotlivé oblasti a regióny Slovenska, preto organizuje svoje aktivity v rôznych mestách i obciach. Toho roku bude pokrývať oblasť Novohradu a čiastočne aj Gemera. Tematika bude riešiť otázky uchovávania ľudovej hudobnej kultúry, referentmi budú renomovaní muzikológovia zo Slovenska i z Maďarska, najmä však zberatelia, spracovávatelia a šíritelia ľudového umenia v spomínaných regiónoch. Záverom dňa sa predstavia sólisti speváci a inštrumentalisti slovenského a maďarského folklóru z novohradského regiónu. Seminár je určený širokej verejnosti, členom folklórnych skupín, súborov, kolektívov i jednotlivcov, zaujímajúcej sa o folklórne dianie. Spoluorganizátorom podujatia je Mesto Fiľakovo, Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove a Novohradského osvetové stredisko.