Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove vo februári 2019

do 05.02.2019
Výstava s názvom „Fiľakovskí rómski hudobníci a kapely“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove    

06.02.2019, 17:00
Hudobné ročné obdobia - zimný koncert klasickej hudby: Beliczay Quartet
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

08.02.2019, 14:30
Otvorenie výstavy Základnej umeleckej školy vo Fiľakove s názvom „Kúsky histórie v 21. storočí“
Výstava potrvá do 28.02.2019
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Základná umelecká škola vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

15.02.2019, 11:35
LiteraTúra - netradičná hodina literatúry pre 3. - 4. ročník gymnázia s VJM
Miesto: Gymnázium
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

22.02.2019, 12:50
LiteraTúra – netradičná hodina literatúry pre 8. - 9. ročník ZŠ a 1. - 2. ročník gymnázia s VJM
Miesto: Gymnázium
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

22.02.2019, 17:30
LiteraTúra - čitateľská beseda
Miesto: Európa Bar
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Európa Bar
Beseda prebieha v maďarskom jazyku.
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

26.02.2019, 17:00
Čitateľská beseda s Jozefom Banášom,
prezentácia autorovej novej knihy: PREBIJEM SA! - ŠTEFÁNIK. MUŽ ŽELEZNEJ VÔLE
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

27.02.2019, 16:30
Predstavenie novovydaných odborných publikácií HMF:
„Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer”
„Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 - 1731)”
Miesto: Zasadačka MsÚ
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

28.02.2019, 16:30
UDVart Klub - premietanie filmu Veľký Lebowski
Miesto: Európa Bar
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Európa Bar