Významné kultúrne podujatia vo Fiľakove v októbri 2018

Do 9.11.2018
Jubilejná výstava Petra Kovácsa Garpa s názvom „Krehké“
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum - galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

Do 15.11.2018
Výstava „Krása v ohni zrodená“ - Hutnícke sklo z konca 18. a zo začiatku 20. storočia z územia Horného Uhorska
Výstava zo súkromnej zbierky Vilmosa Ladóczkiho
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove
Spoluorganizátor: Vilmos Ladóczki

1., 12. a 30. 10. 2018, 9:00
Deň geoparku na školách (Podujatie je určené predovšetkým pre žiakov a pedagógov ZŠ.)
Miesto: ZŠ Hodejov - 1.10.2018, ZŠ L. Mocsáryho a ZŠ Farská lúka Fiľakovo - 12.10.2018, ZŠ Školská Fiľakovo - 30.10.2018
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád

5.10.2018, 15:30
Spomienka na aradských martýrov
Miesto: Námestie padlých hrdinov
Hlavný organizátori: OZ Koháry Fiľakovo, MO Csemadok Fiľakovo
Spoluorganizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

7.10.2018, 9:00
Škola ľudového spevu
Miesto: Gymnázium Fiľakovo
Organizátor: Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia
(Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.)

13.10.2018, 8:30
Vedená pešia túra
Návšteva prírodných a geologických pozoruhodností obce Tachty a jej okolia
Miesto: územie Novohrad-Nógrád globálneho geoparku UNESCO
Organizátor: Z.p.o. Geopark Novohrad-Nógrád
Spoluorganizátor: Novohradské turisticko-informačné centrum

17.10.2018, 11:00
Divadlo Csavar Színház: Čert Jóky
Predstavenie pre I. stupeň ZŠ s VJM
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

17.10.2018, 18:00
Divadlo Csavar Színház: Scény z manželského života
Predstavenie pre verejnosť - vstup voľný.
Miesto: Gymnázium - aula na II. poschodí
Organizátor: MsKS Fiľakovo a Gymnázium - Gymnázium Fiľakovo
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
(Podujatie prebieha v maďarskom jazyku.)

19.10.2018, 18:00
X. Celoslovenský festival zhudobnených veršov
Miesto: Kállai vináreň a penzión
Organizátor: Novohradský oblastný výbor Csemadoku Lučenec
Spoluorganizátori: Novohradské osvetové stredisko Lučenec, MO Csemadok

20.10.2018, 15:00
Stretnutie generácií
Miesto: ZŠ Š. Koháriho II.
Organizátor: MO Jednoty dôchodcov vo Fiľakove