Hradné múzeum vo Fiľakove a ZO Csemadok pozývajú záujemcov na čitateľskú besedu s Jánosom Lackfim, ktorá sa uskutoční 13. septembra o 17:00 hodine v Mestskej knižnici.

Maďarský spisovateľ, básnik a moderátor populárno-vedeckej literárnej relácie sa bude zaoberať klasickou a súčasnou literatúrou a poéziou. Beseda bude prebiehať v maďarskom jazyku. Organizátori srdečne očakávajú študentov miestnych škôl a všetkých milovníkov literatúry.