• 1. mája
 • 29.augusta
 • B. Němcovej
 • B.Bartóka
 • B.S.Timravy
 • Baštová
 • Bernolákova
 • Biskupická
 • Čajkovského
 • Čsl.armády
 • Daxnerova
 • Družstevná
 • Egreš
 • Farská lúka
 • Fialková
 • Gemerská
 • Gorkého
 • Hlavná
 • Hollého
 • Hviezdoslavova
 • I. Madácha
 • J. Kráľa
 • J.Kalinčiaka
 • Jána Bottu
 • Jánošíkova
 • Jesenského
 • Jilemnického
 • Jókaiho
 • Kalajová
 • Koháryho námestie
 • Kpt.Nálepku
 • Kukučínova
 • Kvetná
 • L.N. Tolstého
 • Lučenská
 • Malá
 • Malocintorínska
 • Mládežnícka
 • Mlynská
 • Mocsáryho
 • Moyzesova
 • Námestie padlých hrdinov
 • Námestie slobody
 • Obrancov mieru
 • Odborárska
 • Parková
 • Partizánska
 • Podhradská
 • Poľná
 • Puškinova
 • Radničná
 • Rázusova
 • Ružová
 • Sládkovičova
 • Smetanova
 • SNP
 • Šávoľská cesta
 • Školská
 • Športová
 • Štúrova
 • Švermova
 • Tajovského
 • Tehelná
 • Tichá
 • Továrenská
 • Trhová
 • Tulipánová
 • Úzka
 • Vajanského
 • Viničná
 • Záhradnícka
 • Železničná