Podhradie vo Fiľakove sa vďaka úspešnému projektu zmení na nepoznanie. Prostredníctvom cezhraničného projektu INTERREG_VA, ktorého vedúcim partnerom je samospráva Fiľakova, dostane mesto jednu z najväčších dotácií za posledné roky.

Partnermi projektu s názvom „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu" sú okrem Fiľakova obec Šiatorská Bukovinka, maďarskí partneri mesto Bátonyterenye a riaditeľstvo Národného parku Bükk. Všetci partneri spolu získajú viac ako 2,1 milióna eur.

V Šiatorskej Bukovinke vďaka dotácii komplexne zrekonštruujú cestu k hradu Šomoška na hranici. Mesto Bátonyterenye zrekonštruuje obslužné budovy kaštieľa Gyurky-Solymosiovcov (dôstojnícke a služobné byty), ktoré využijú na reprezentáciu Palóckej kultúry. Riaditeľstvo Národného parku Bükk plánuje v areáli hradu Baglyaskő v Salgótarjáne peniaze využiť na archeologické výskumy, ktorých výsledky odprezentuje v archeoparku. Plánuje tiež revitalizáciu areálu, napríklad vybudovaním detského ihriska, verejných toaliet a osadením náučných tabúľ.

Fiľakovu ako vedúcemu partnerovi projektu z dotácie pripadne takmer 928-tisíc eur. Vďaka nim zmení tvár podhradie a časť dolného hradu. Rekonštrukciou prejdú tri prístupové cesty pod hradom, vybuduje sa parkovisko pre turistické autobusy i osobné autá. Pri parkovisku vzniknú nové verejné toalety, upraví sa terén a vysadí zeleň i trávnik. V projekte sa ráta aj s vybudovaním infobodu v dnes už nevyužívanej bašte, kde bude strážca parkoviska a jeden informačný terminál. Zmenami prejde aj samotný hrad, v ktorom vznikne nová umelecká vstupná brána a zastreší sa delová bašta pod Bebekovou vežou. V nej vznikne priestor, kde si budú môcť návštevníci vyplniť čakanie na prehliadku, napríklad pútavou prezentáciou hradov historického Novohradu. Rekonštrukciou prejde aj takzvaný vínny dom, v ktorom sa vytvorí prezentačný priestor pre remeslá. Budovať sa bude aj „archeopark” s informačnými tabuľami. Bebekova bašta tiež dostane novú strešnú krytinu.

Predmetom spoločného projektu bude aj zabezpečenie spoločnej IT aplikácie a mobilnej aplikácie, organizovanie workshopov a konferencií. Spoločným cieľom projektu je prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva a vytvorenie rozvinutej severojužnej turistickej osi cez hranice v historickom Novohrade. Projekt „Prezentácia kultúrneho dedičstva historického Novohradu presahujúceho hranice a dobu" bude prebiehať od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2019.

Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta

Obsah tejto tlačovej správy nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálnu pozíciu Európskej únie.

Odkazy:

Časozberné video: