Samospráva Fiľakova sa zapojila do ďalšieho cezhraničného projektu, ktorý je tentokrát zameraný na zníženie nezamestnanosti. V prípade jeho úspešnosti by do mesta mohli pritiecť takmer dva milióny eur. Výsledkom projektu by vo Fiľakove mala byť predovšetkým výstavba novej priemyselnej haly a postupná revitalizácia priemyselnej zóny mesta.

Cezhraničná hospodárska spolupráca

Cezhraničný projekt INTERREG je zameraný na vytváranie oblastných akčných plánov zamestnanosti na slovenskej i maďarskej strane hranice. Na celom pohraničí prešlo zámerovým kolom deväť projektov. Z nich tri sú zamerané na pohraničné oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja a maďarskej župy Nógrád. Dva z nich sa týkajú výstavby cezhraničných mostov, a to v Ipeľskom Predmostí a Vrbovke. „Tretím je náš projekt. Jeho cieľom je vytvorenie osi hospodárskej spolupráce medzi oblasťami od Hatvanu po Lučenec, v niektorých prípadoch až po Zvolen. Vytvorenie tohto koridoru by malo byť zabezpečené vďaka našej rýchlostnej ceste R2 a maďarskej diaľnici M3,“ ozrejmil Attila Agócs, primátor Fiľakova, ktoré je lídrom projektu na slovenskej strane. „Chceme posilniť dodávateľské prostredie pre transnacionálne spoločnosti v regióne, akými sú napríklad Bosch v Hatvane a ďalšie.“

Nová hala a desiatky pracovných miest

Celý projekt má podľa slov primátora rozpočet približne 5,9 milióna eur, z nich európska dotácia je 4,4 milióna a predpokladaná štátna dotácia bude vo výške približne 287-tisíc eur. „Nejedná sa ale o jeden projekt. Akčné plány hovoria o siedmich projektoch dvojíc subjektov na oboch stranách hranice.“ Mesto Fiľakovo má v rámci toho zadefinovaný projekt v hodnote takmer dvoch miliónov eur, z ktorých výška európskej a štátnej pomoci je 85 percent, zvyšok podlieha spolufinancovaniu zo strany mesta. „Za cieľ sme si stanovili začať s revitalizáciou hnedých priemyselných polí, tzv. brownfieldov, v našej priemyselnej zóne. Ide o nevyužívané a chátrajúce časti bývalého Kovosmaltu,“ vysvetlil primátor s tým, že mesto chce kúpiť jeden až dva hektáre priemyselného pozemku, na ktorých plánuje vystavať novú menšiu priemyselnú halu. „Do nej by sme chceli prilákať investora, ktorý by v meste zamestnal niekoľko desiatok ľudí. Z nájmov za halu by sme sa potom pustili do postupnej obnovy ostatných budov, ktoré sú na danom pozemku,“ doplnil.

V súčasnosti prebieha výber pozemku v rámci zóny. „Akonáhle vyberieme konkrétny pozemok, pristúpime k projektovaniu.“ Ako doplnil, súčasťou komplexného projektu budú aj ďalšie aktivity a soft projekty partnerov, akými sú rekvalifikačné kurzy, výmena skúseností v integrovaní dlhodobo nezamestnaných na trh práce a ďalšie. „Je to naozaj celistvý projekt jednoznačne zameraný na zníženie nezamestnanosti v regióne,“ dodal. Detailne rozpracovanú žiadosť plánuje mesto podať do konca tohto roka. „Jeho realizácia sa očakáva v priebehu rokov 2019 a 2020,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta