Samospráva Fiľakova sa zapojí do výzvy Ministerstva zdravotníctva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) na budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Do Fiľakova by sa tak po dlhých rokoch mohli vrátiť diagnostické zariadenia, predovšetkým chýbajúci röntgen.

Mesto a lekári partnermi

Do Fiľakova by sa po dlhých rokoch mohol vrátiť röntgen. Stať by sa tak malo v prípade úspešnosti samosprávy a jej partnerov z radov lekárov vo výzve IROP, ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva na vytváranie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Podľa Andrey Mágyelovej, prednostky MsÚ Fiľakovo, patrí mesto so spádovou oblasťou s vyše 21-tisíc obyvateľmi medzi oprávnených žiadateľov. „Dostalo sa medzi subjekty, ktoré môžu podať projektový zámer v prvom z dvoch kôl výzvy. Okolité mestá sú v druhom kole.“ Ako ďalej vysvetlila, zriadenie a fungovanie CIZS je postavené na spolupráci mesta a minimálne dvoch, prioritne lokálnych, poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti. Hlavným prínosom CIZS má byť vytvorenie priestorov pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste na základe špecifických požiadaviek obyvateľov spádovej oblasti. „Vraciame sa k myšlienke spred 30-tich rokov, ku konceptu polikliník, kde si človek na jednom mieste vedel vybaviť vyšetrenia i diagnostiku.“  Podľa jej slov majú byť v centre všeobecní, ale aj špecializovaní lekári.

Podľa Útvaru zdravotníctva Úradu BBSK sa v mikroregióne nachádza 32 oprávnených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Všetkých z nich samospráva oslovila s návrhom na spoluprácu pri projekte. „Z nich sa zatiaľ kladne vyjadrilo 11 lekárov, negatívne šiesti a na našu žiadosť doposiaľ nereagovali 16-ti lekári,“ povedala s tým, že sa podarilo s návrhom na spoluprácu predbežne zaujať všeobecných lekárov, ako aj špecialistov, akí na základe výzvy v projekte CIZS musia figurovať. „Okrem nich napríklad neurológa, ortopéda, urológa a ďalších.“

Chýbajúca diagnostika

Podľa slov prednostky má pre Fiľakovo tento projekt význam najmä v možnosti prinavrátenia diagnostických prístrojov do mesta. „Všetci vieme, že našim najväčším problémom je dlhodobo absentujúci röntgen. Keďže záujem spolupracovať s nami vyjadril aj radiológ a tiež lekári, ktorí k svojej práci röntgen potrebujú, je tu reálna šanca, že ak uspejeme vo výzve, mohla by sa k nám diagnostika vrátiť,“ vysvetlila prednostka.
Centrum by podľa súčasných predstáv malo v budúcnosti fungovať v budove bývalej polikliniky na Biskupickej ulici, ktorá je v súkromnom vlastníctve a je dlhodobo nevyužívaná. „Súčasťou projektu bude v budúcnosti aj žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu priestorov. Budeme riešiť, akou právnou formou to zrealizujeme. Pravdepodobne dlhodobým prenájmom,“ doplnila prednostka s tým, že v prvom kole pôjde len o podanie projektového zámeru. „Ostatné podrobnosti, ako aj právna forma spolupráce s lekármi, budú ešte v budúcnosti riešené na mestskom zastupiteľstve,“ zakončila.

„Čaká nás veľa práce, vyjednávaní a bojov so šibeničnými termínmi. Avšak ideme do toho. Problém chýbajúcej diagnostiky sme zdôrazňovali už pri tvorbe Akčného plánu okresu Lučenec. Na túto výzvu čakáme už dva roky. Vidíme v tom doposiaľ najreálnejšiu šancu, ako zabojovať o röntgen a ďalšie diagnostické prístroje a zdravotnú starostlivosť v meste posunúť na výrazne lepšiu úroveň,“ uzavrel primátor Attila Agócs.

Klaudia Kovácsová