Na Slovensku bola doposiaľ výučba maďarskej ľudovej hudby veľmi zriedkavá. Zmeniť by sa to malo už onedlho. V rámci projektu občianskeho združenia Živá tradícia odštartovala na Základnej umeleckej škole vo Fiľakova výučba, ktorá by sa mala rozšíriť aj do ostatných miest v južných regiónoch.

Kým výučba slovenskej tradičnej ľudovej hudby má u nás silné korene, výučba tradičnej muziky národnostných menšín je zriedkavá. Po dlhých rokoch snaženia sa však v južných regiónoch Slovenska už v najbližšom období rozoznie tradičná maďarská ľudová hudba. Stane sa tak vďaka projektu občianskeho združenia Živá tradícia. Výučba sa už začala na Základnej umeleckej škole vo Fiľakove, ktorá so združením spolupracuje, a onedlho odštartuje aj v ďalších lokalitách. „Sú nimi napríklad Rožňava, Šahy, Šamorín a Svodín. Očakávame, že sa čoskoro ohlásia aj ďalšie mestá a obce. Doposiaľ bolo na okolí problémom zohnať maďarskú ľudovú hudbu. Väčšinou sa musela objednávať na jednotlivé podujatia priamo z Maďarska,“ povedal Norbert Varga, odborný referent združenia.

Ako ďalej vysvetlil, v aktuálnej prvej fáze projektu budú deti učiť hre na sláčikových nástrojoch. „Ak bude záujem dostatočne veľký, rozšírime výučbu o gajdy a ďalšie tradičné dychové nástroje.“ Zaujímavosťou je podľa jeho slov auditívna forma výučby, v rámci ktorej sa deti učia bez nôt. „Deti si ľudové melódie jednotlivých regiónov osvojujú len pomocou sluchu. Noty sa budú vyžadovať až v ďalšej fáze,“ dodal.

Podľa slov Gábora Illésa, odborného referenta združenia, prostredníctvom občianskeho združenia Živá tradícia vykonáva svoju činnosť na Slovensku filiálka Siete Domu tradícií (Hagyományok Háza Hálózat - Szlovákia), ktorá úzko spolupracuje s budapeštianskym Domom tradícií (Hagyományok Háza). „V Maďarsku je najväčšou štátnou ľudovoumeleckou a kultúrno-osvetovou inštitúciou v oblasti vzdelávania, výskumu a osvetovej činnosti. Bola založená pre zachovanie ľudovej kultúry a dedičstva v celej Karpatskej kotline,“ vysvetlil Illés. Ako ďalej doplnil, poslaním združenia je aplikovať metódy budapeštianskej inštitúcie vo výskumoch a vzdelávaní v jednotlivých odvetviach ľudovej kultúry Maďarov žijúcich na Slovensku. „Hlavnými piliermi našej činnosti sú výchovné a vzdelávacie aktivity, informačné a dokumentačné aktivity a organizovanie odborných podujatí, workshopov a festivalov na južnom Slovensku,“ uzavrel.

Klaudia Kovácsová