Vo Fiľakove odovzdali do užívania novú kompostáreň. Stalo sa tak v rámci výjazdového rokovania vlády SR, ktoré sa konalo 30. mája. Kompostáreň za takmer 300-tisíc eur má slúžiť na efektívnejšie spracovávanie biologicky rozložiteľného odpadu a zvyšovanie jeho podielu v rámci triedeného zberu.

Ako priblížil primátor Attila Agócs, otvorenie kompostárne je druhým krokom v rozvoji odpadového hospodárstva v meste. „Prvou etapou bol zberný dvor, ktorý sme zriadili v roku 2015, v rámci ktorého sa riešilo separovanie papiera, plastov, skla a kovu z komunálneho odpadu,“ priblížil s tým, že záverečnou etapou bude otvorenie skládky inertného odpadu na jeseň tohto roka. Zberný dvor i nová kompostáreň sídlia v zrekonštruovanom areáli bývalého štátneho majetku na Družstevnej ulici.

Kompostáreň, ktorá má ročnú kapacitu 500 ton, stála takmer 300-tisíc eur. Z nich väčšinu hradilo mesto prostredníctvom úspešného projektu z Operačného programu kvalita životného prostredia. Z mestskej kasy spolufinancovali päť percent.  „Nanovo sa vybetónovali silážne jamy, vydláždila sa prístupová cesta a zakúpili potrebné mechanizmy,“ vymenoval primátor. Fiľakovo doteraz vyvážalo zelený odpad do Veľkých Draviec, vďaka kompostárni preto ušetrí. „Rátame s tým, že v budúcnosti sa ceny za skládkovanie na cudzích skládkach výrazne zvýšia. Ide nám však najmä o zníženie množstva nášho komunálneho odpadu.“ V zbernom dvore a kompostárni vytvorilo mesto doposiaľ desať pracovných miest. „Často sú to ľudia zo zlých socio-ekonomických pomerov,“ dodal.

Kompostáreň slávnostne odovzdali do užívania primátor Agócs spolu s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom. Podľa jeho slov je prioritou ministerstva zvýšiť podiel separovaného odpadu v rámci odpadového hospodárstva krajiny. V súčasnosti je v tom Slovensko podľa neho na chvoste Európy. „Aj preto ma tak teší, že dnes môžeme odovzdať do užívania ďalší projekt, ktorý pomôže životnému prostrediu a zvýši kvalitu života ľudí,“ uzavrel minister.

Klaudia Kovácsová


foto: Zoltán Schnelczer


foto: Zoltán Schnelczer