Samospráva Fiľakova aj v tomto roku pokračuje v rekonštrukcii chodníkov a ciest v správe mesta. S príchodom jari sa začali prvé práce na Vajanského ulici a na sídlisku Farská lúka.

Do obnovy miestnych komunikácií či parkovísk v tomto roku mesto zainvestuje vyše 320-tisíc eur.

V minulom roku mesto začalo s rozsiahlym budovaním chodníkov, do ktorých investovalo 126-tisíc eur. Postavilo dve parkoviská pre vyše 70 áut v hodnote viac ako 80-tisíc eur a vyasfaltovalo 7874 metrov štvorcových miestnych komunikácií. V rovnakom trende plánuje pokračovať aj v roku 2018. Do takýchto aktivít plánuje investovať vyše 320-tisíc eur.

V rámci nich zrekonštruuje parkovisko pri kultúrnom dome, ktoré je v dlhodobo zlom technickom stave. Vyasfaltuje ulice Fialkovú, Kvetnú, Záhradnícku a Rázusovú. Kompletne nový asfaltový koberec dostane aj cesta na Farskej lúke spájajúca ulice Moyzesovú a Daxnerovu.

V týchto dňoch už prebieha rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici, kde sa vymenia aj osvetľovacie stožiare. Práce sa začali aj pri novom parkovisku na Farskej lúke, kde sa stavia nový prístupový chodník. Nové chodníky sa vystavajú aj pri budove pošty, kde sa tiež obnoví povrch priľahlého parkoviska, ďalej na Školskej a Hlavnej ulici a na ďalších miestach podľa požiadaviek občanov a návrhov mestských poslancov. Komplexná rekonštrukcia dvojúrovňového chodníka spojená s výsadbou novej zelene prebehne aj pred bytovkou na Biskupickej ulici.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta