Primátor Fiľakova a sedemnásti starostovia priľahlého mikroregiónu žiadajú ministerstvo zdravotníctva o udelenie výnimky pri určovaní miest pevných ambulantných pohotovostných služieb. Reagovať na zákon z minulého roka sa rozhodli po tom, ako sa dozvedeli nové skutočnosti o podmienkach vzniku a prevádzkovania pohotovostných ambulancií. Hrozí, že mikroregión Fiľakova, v ktorom žije vyše 20-tisíc obyvateľov, ostane bez pohotovosti.

Mikroregión s vysokou chorobnosťou

Primátor Attila Agócs a starostovia priľahlého mikroregiónu adresovali list vtedajšiemu ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi v marci tohto roka. Žiadajú v ňom o udelenie výnimky pre Fiľakovo pri určovaní bodov v sieti ambulantných pohotovostných služieb. Podľa zákona prijatého v minulom roku má byť pevná pohotovosť iba v okresnom meste Lučenec, ktorá by tak mala na starosti 74-tisíc obyvateľov okresu. Primátor a starostovia žiadajú, aby bol ďalší pevný bod vo Fiľakove. V liste argumentujú tým, že mikroregión Fiľakovo má približne 21-tisíc obyvateľov, tvorí teda takmer tretinu obyvateľov okresu. Veľké percento z nich patrí podľa žiadateľov k marginalizovanej rómskej komunite s nízkou životnou úrovňou. Pre nich, podobne ako pre seniorov, by bolo dochádzanie do okresného mesta takmer nemožné, či už zo zdravotných alebo z finančných dôvodov. Žiadatelia apelujú na fakt, že sa jedná o mikroregión s vysokou chorobnosťou na onkologické, chronické respiračné a kardiovaskulárne ochorenia, ktoré úzko súvisia s niekdajšou priemyselnou činnosťou spracovania kovov v meste, kúrením pevnými palivami či sociálnou situáciou mnohých obyvateľov.
Jedným z ďalších dôležitých argumentov, na ktorý žiadatelia výnimky poukazujú, je, že v okresnom meste Poltár žiadny organizátor nebude vedieť zabezpečiť zdravotnými pracovníkmi poskytovanie zdravotnej starostlivosti v pevnej pohotovostnej službe. To by znamenalo ďalších vyše 20-tisíc ľudí, ktorým by musela poskytovať zdravotnú starostlivosť pohotovostná služba v Lučenci, čo by predstavovalo dokopy takmer 100-tisíc ľudí na jednu pohotovosť.

Doplnkové pohotovosti určia dodávatelia

Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa sa v marci rozhodli pre požiadanie výnimky na základe nových informácií ohľadne zriaďovania a prevádzkovania doplnkových pohotovostných služieb. „Dovtedy sme boli uzrozumení s tým, že vo Fiľakove bude doplnková ambulantná pohotovostná služba. Avšak, medzičasom sme sa dozvedeli, že tie budú dostávať výrazne menej financií, ako pevné pohotovosti. Zároveň určovanie doplnkových pohotovostí bude mať v kompetencii vysúťažený dodávateľ pevnej pohotovostnej služby v okrese, nie ministerstvo. Na základe toho hrozí, že by vo Fiľakove nemusela byť napokon ani doplnková pohotovosť. Preto sme sa rozhodli, že sa pokúsime zabojovať o výnimku a pohotovosť zachrániť,“ vysvetlil primátor.

Žiadosť o udelenie výnimky pre Fiľakovo podpísali okrem primátora aj starostovia obcí Biskupice, Belina, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Fiľakovské Kováče, Holiša, Nitra nad Ipľom, Prša, Radzovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice a Veľké Dravce.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta