V Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove prebehla vo štvrtok 8. februára diskusia so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Konrádom Rigóom. Diskusie o novej dotačnej schéme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín sa zúčastnilo niekoľko desiatok zástupcov kultúrnych organizácií, mimovládnych organizácií a združení z Fiľakova a okolia.

„Podobné diskusie sú pre nás dôležité, my dostávame spätnú väzbu a ľudia zas informácie z prvej ruky. Od roku 2018 funguje nový Fond na podporu kultúry národnostných menšín, čo je veľmi dôležitá zmena,“ vysvetlil štátny tajomník s tým, že sa v tomto roku podstatne zmenil aj dotačný proces a témy, na ktoré môžu záujemcovia žiadosti podávať. Na kultúru národnostných menšín vyčlenili podľa jeho slov dvojnásobne väčší balík financií, než doteraz. „Celkový rozpočet je v tomto roku osem miliónov eur, z ktorých každá národnostná menšina má svoj podiel. Výška podpory pre jednotlivých žiadateľov sa pohybuje medzi 500 a 66 000 eur,“ doplnil štátny tajomník. Cieľom vytvorenia fondu má byť decentralizácia podporných systémov. „Po vytvorení Audiovizuálneho fondu a Fondu na podporu umenia je toto ďalším krokom k nášmu cieľu. O tom, kto dotáciu dostane a koľko dostane, teraz už nerozhodujú úradníci na ministerstve, ale odborníci v danom sektore,“ dodal.

So štátnym tajomníkom diskutovali aj primátor Attila Agócs a riaditeľka Mestského kultúrneho strediska Andrea Illés Kósik. „Momentálne je čas podávania žiadostí a preto sme veľmi radi, že k nám pán Rigó prišiel, priblížil nám nový dotačný systém a odpovedal na naše otázky. Som presvedčená, že to bolo prínosné pre všetkých zúčastnených,“ povedala riaditeľka. Nový dotačný systém hodnotí pozitívne. „Nakoľko funguje takmer rovnako ako Fond na podporu umenia, s ktorým väčšina z nás už má bohaté skúsenosti, zjednoduší nám to prácu,“ zakončila.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta

Odkazy: