Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Fiľakovský hrad bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky s prioritou ochrany a obnovy. Mestu a Hradnému múzeu to otvorí nové možnosti získavania dotácií na obnovu hradu.

Aktualizácia zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy bola schválená v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022, ktorú vláda schvaľovala v decembri minulého roka. Podľa slov Konráda Rigóa, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR, vznikol prvý zoznam v roku 2012 a toto bola jeho druhá aktualizácia.

„Nachádzajú sa v ňom pamiatky, ktoré akútne potrebujú údržbu. Preto pamiatky, ktoré sa v poslednom období podarilo obnoviť, boli zo zoznamu odstránené a také, ktoré sú v obnove alebo ju akútne potrebujú, boli doňho pridané,“ povedal štátny tajomník s tým, že do zoznamu pribudli aj najvýznamnejšie pamiatky jednotlivých regiónov, ktoré posudzovali pamiatkari a pracovníci ministerstva kultúry.

Významná pamiatka

O zaradenie Fiľakovského hradu do spomínaného zoznamu sa samospráva snažila celé roky. Podľa primátora Attilu Agócsa Fiľakovský hrad do zoznamu jednoznačne patrí, nakoľko je hradom nadregionálneho významu. „V niektorých aspektoch patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Napríklad, jeho jadro tvorí románsky hrad vybudovaný ešte pred mongolským vpádom v 13. storočí. Takýchto pamiatok je u nás málo. Rovnako aj ojedinelá technika použitá pri jeho výstavbe dokazuje veľký význam hradu vo svojej dobe,“ povedal primátor a bývalý riaditeľ Hradného múzea. Okrem spomenutého je výnimočný geologickou skladbou hradného vrchu a originálnym zakomponovaním skalného podložia do jeho architektúry. „Hrad tiež svojím vývojom od 13. do 17. storočia predstavuje jeden z popredných príkladov premeny stredovekého šľachtického hradu na novovekú pevnosť,“ doplnil primátor.

Nové možnosti

Mestu a Hradnému múzeu zaradenie do zoznamu otvára nové možnosti pri podávaní projektov a zvyšuje šancu na získavanie väčších balíkov peňazí na jeho ďalšiu obnovu. „Zaradenie do zoznamu zabezpečí zvýšenú pozornosť vybraným pamiatkam. Je možné pre vypisovateľov grantových schém a dotácií pamiatky v ňom zaradené zvýhodniť. Je však na každom vypisovateľovi či nejakým spôsobom danú pamiatku zvýhodní alebo nie,“ vysvetlil štátny tajomník. Pozornosť upriamil najmä na špeciálny podprogram ministerstva kultúry, 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, v ktorom sú dotácie prideľované výhradne NKP nachádzajúcim sa v danom zozname.
„Táto novinka nás v múzeu veľmi teší. Dúfame, že sa vďaka zaradeniu do zoznamu na náš hrad ešte viac upriami pozornosť a pomôže nám to napredovať pri jeho ďalšej obnove,“ vyjadrila sa riaditeľka Hradného múzea Viktória Tittonová.

Fiľakovský hrad sa na zoznam dostal ako jediný z regiónu, zo susedného pribudol zvolenský Pustý hrad. Vďaka rozsiahlym rekonštrukciám v posledných rokoch zo zoznamu vypadli Haličský a Vígľašský zámok i lučenecká synagóga. V kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaštieľ v Malých Zlievcach, z verejných stavieb Župný dom (reduta) v Rimavskej Sobote, z pamiatok histórie sa do zoznamu zaradili fara a pamätná tabuľa B.S. Timravy v Polichne. Medzi technické pamiatky pribudla železnica v Tisovci, v kategórii architektúry 20. stor. sa na zoznam dostala vila s areálom v Lučenci.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta

Odkazy:

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok