Poslanci mestského zastupiteľstva vo Fiľakove schválili 8. januára na svojom mimoriadnom zasadnutí investičný zámer odkúpiť bytovku s 21 nájomnými bytmi, kompletnou technickou vybavenosťou a prislúchajúcimi pozemkami na Mládežníckej ulici 1 od lučeneckej spoločnosti KP REALSTAV s.r.o. v hodnote viac ako jeden milión eur.

Zároveň schválili s týmto zámerom súvisiace podanie žiadosti o dotáciu na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB).

Štartovacie byty

Nová bytovka na Mládežníckej ulici vznikla v minulom roku po prestavbe chátrajúcej budovy bývalého hotela Sputnik spoločnosťou KP REALSTAV s.r.o. so sídlom v Lučenci. Samospráva Fiľakova má za cieľ odkúpiť tento bytový dom a rozšíriť tak fond mestských nájomných bytov. „Nové bytovky sa v meste nestavali približne 18 rokov, s výnimkou bytovky pre marginalizované rómske komunity na Železničnej ulici v roku 2015. Nakoľko je o mestské nájomné byty záujem, rozhodli sme sa o túto novovzniknutú bytovku uchádzať,“ povedal primátor Attila Agócs s tým, že dotknuté 1-, 2- a 3-izbové byty by mali slúžiť najmä ako štartovacie byty pre mladé rodiny. „Prioritne budú určený mladým rodinám, ktoré v nich pobudnú možno niekoľko rokov, kým sa im nepodarí zabezpečiť si vlastné bývanie.“

Dotácia a úver

Samospráva chce kúpu bytovky v hodnote viac ako jeden milión eur realizovať prostredníctvom dotácie z MDVRR SR v sume viac ako 476-tisíc eur a bezúročného úveru zo ŠFRB v hodnote viac ako 567-tisíc eur. „Mestskú kasu vďaka tomu táto investícia nezaťaží takmer vôbec. Ak nám úver a dotácia budú schválené, mesto bude musieť investovať z vlastnej kasy len niečo vyše 45-tisíc eur. Splátky úveru budú hradené z nájomného budúcich obyvateľov bytovky,“ povedal primátor s tým, že po odkúpení ostanú byty v majetku mesta minimálne 20 rokov.

Noví nájomcovia budú musieť spĺňať prísne kritériá vyplývajúce z výzvy. „Jednou z podmienok je dosiahnutie stanoveného minimálneho príjmu, aby vedeli splácať nájom. Záujemcovia tiež nemôžu presiahnuť zákonom stanovený maximálny príjem pre konkrétny typ rodiny. Štát totiž logicky nebude podporovať tých, ktorí by si zo svojho príjmu mohli dovoliť vlastné bývanie,“ vysvetlil primátor.
Prví nájomcovia sa do bytov budú môcť nasťahovať na prelome marca a apríla tohto roku. Majiteľom však bude stále spoločnosť KP REALSTAV s.r.o., správcom bytovky bude mestská spoločnosť FILBYT. „Pokiaľ by nám žiadosti prešli na prvýkrát, najskôr peniaze dostaneme v októbri. Až potom budeme môcť bytovku odkúpiť. Ak by sa nám to nepodarilo, budeme žiadosti opakovane predkladať až do roku 2021,“ zakončil.

Klaudia Kovácsová
hovorkyňa mesta

Odkazy: